نحوه استفاده از آزمایشگاه

مصوبه مورخه 24/9/1394 شورای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه:

دانشجویان دانشگاه های غیر دولتی (اعم از دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه غیر انتفاعی) و نیز دانشگاه پیام نور به منظور استفاده از خدمات آزمایشگاه مرکزی بایستی از حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه مجوز مربوطه را اخذ نمایند. همچنین قبولی دانشجویان مذکور در آزمون ایمنی آزمایشگاهی پس از شرکت در دوره های ایمنی آزمایشگاهی برنامه ریزی شده توسط مدیریت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه الزامی است. لازم به ذکر است که تعرفه خدمات آزمایشگاهی برای دانشجویان دانشگاه های ذکر شده بدون تخفیف و قبل از ارائه خدمات با واریز به حساب آزمایشگاه مرکزی اخذ خواهد شد. 
شماره حساب درآمدهای اختصاصی آزمایشگاه شاعا دانشگاه مراغه
بانک تجارت - شعبه مرکزی
546131947

 
مصوبات مورخه 9/9/1394 شورای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه:

با توجه به عدم حضور کارشناس آزمایشگاه مرکزی در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل، زمان استفاده از خدمات آزمایشگاه از ساعت 8 صبح الی 18 طی نیمه اول و دوم سال و از روز شنبه تا پنج شنبه می باشد.

با توجه به لزوم حضور کارشناس آزمایشگاه هنگام ارائه خدمات آزمایشگاهی، طی ساعات اداری دانشگاه (از روزهای شنبه تا چهارشنبه طی ساعات 8 الی 16) با هماهنگی کارشناس آزمایشگاه (جناب آقای الیاس سلطانی) و طی ساعات غیر اداری و نیز روزهای پنج شنبه، با هماهنگی کار دانشجویی آزمایشگاه مقدور خواهد بود.

از تمامی اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی و به طور کلی تمامی متقاضیان استفاده از خدمات آزمایشگاه مرکزی درخواست می گردد قبل از درخواست خدمات، به تعرفه های مصوب شورای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه توجه داشته باشند.
 
تعرفه اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه مراغه (با معرفی و تأیید استاد محترم راهنما) از محل هزینه پایان نامه یا رساله یا گرنت (اعتبار پژوهشی) استاد مربوطه قابل وصول بوده و برای تمامی دانشجویان و متقاضیان بیرون از دانشگاه، تعرفه ها قبل از ارائه خدمات آزمایشگاهی اخذ خواهد شد. متقاضیان خارج از دانشگاه لازم است پس از محاسبه هزینه خدمات آزمایشگاهی مورد درخواست با هماهنگی رئیس آزمایشگاه مرکزی، نسبت به واریز فیش بانکی اقدام نموده و پس از ارائه اصل فیش پرداختی به حساب آزمایشگاه مرکزی، از خدمات بهره مند گردند.

تعرفه خدمات آزمایشگاهی هر ساله پانزدهم شهریور ماه توسط رئیس آزمایشگاه مرکزی به شورای آزمایشگاه مرکزی پیشنهاد شده و پس از تصویب اعمال خواهند شد.

کارشناسان محترم شاغل به تحصیل دانشگاه مراغه نیز بایستی از حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه معرفی نامه داشته باشند.

برگزاری کارگاه های آموزشی با استفاده از تجهیزات و امکانات آزمایشگاه مرکزی پس از اخذ مجوز لازم از حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه و پس از هماهنگی با رئیس آزمایشگاه مرکزی و پرداخت تعرفه مصوب شورای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه امکان پذیر می باشد.

با توجه به ماهیت آزمایشگاه مرکزی، امکان برگزاری کلاس درس در آزمایشگاه به هیچ عنوان وجود ندارد.

بازدیدهای علمی از امکانات آزمایشگاه مرکزی پس از اخذ موافقت از حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه و رئیس آزمایشگاه مرکزی امکان پذیر می باشد.

در صورتی که متقاضی استفاده از خدمات آزمایشگاه مرکزی، به دلیل عدم رعایت قوانین و نیز عدم استفاده صحیح از تجهیزات، خسارتی متوجه امکانات آزمایشگاه نماید، بایستی خسارت وارده را جبران نماید.

دریافت فرم درخواست استفاده از خدمات و امکانات آزمایشگاه مرکزی (ویژه دانشجویان دانشگاه مراغه)


دریافت فرم درخواست استفاده از امکانات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در روزها و ساعات غیر کاری

دریافت فرم درخواست استفاده از خدمات و امکانات آزمایشگاه مرکزی (ویژه متقاضیان خارج از دانشگاه مراغه)

دریافت فایل تعرفه تجهیزات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه در سال ۱۳۹۵