آزمایشگاه مرکزی

معرفی آزمایشگاه مرکزی
با توجه به گسترش مراکز آموزش عالی در کشور و با عنایت به اینکه بخش زیادی از اعتبارات مراکز آموزش عالی برای خرید و تأمین تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی تخصیص می یابد، ساماندهی تجهیزات مذکور امری ضروری به نظر میرسد. بر اساس بررسی های به عمل آمده مشخص شده است این تجهیزات در قالب آزمایشگاه های کوچک و پراکنده در قسمت های مختلف آموزش عالی جانمایی شده و تعداد قابل توجهی از آنها بصورت موازی و تکراری توسط مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی خریداری شده است. بدین ترتیب با وجود هزینه های زیادی که صرف آن شده، بهره برداری کافی از آنها صورت نپذیرفته است. از طرف دیگر برخی از این تجهیزات به دلیل نگهداری نامناسب و عدم استفاده صحیح، غیر قابل استفاده و مستهلک شده است. 

تعریف آزمایشگاه مرکزی
به مجموعه ای از سخت افزارها، نرم افزارها، منابع انسانی متخصص و دستورالعمل های مرتبط اطلاق می شود که در فضای فیزیکی متناسب، بصورت شبکه ای برای انجام آزمایش های علمی و تحقیقاتی ایجاد و ساماندهی شده است.

موضوع آزمایشگاه مرکزی
آزمایشگاه مرکزی با موضوع ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز گروههای مختلف آموزشی و پژوهشی و فناوری، بهره وری بهینه از امکانات موجود، صرفه جویی و جلوگیری از خریدهای تکراری، موازی و غیر ضروری، امکان بهره برداری از داده ها در آینده، ایجاد ارتباط بیشتر بین پژوهشگران، انتقال اطلاعات، پرهیز از انحصاری شدن دستگاه ها و تجهیزات موجود، فعال نمودن کلیه تجهیزات آزمایشگاهی موجود و امکان دسترسی همه اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و محققان به فضاها و امکانات پژوهشی ایجاد می شود. در ضمن امکان دارد تجهیزات مورد نظر در یک فضای سر بسته، در یک محل تجمیع شده باشند یا اینکه در قالب آزمایشگاه های اقماری بصورت شبکه ای و زیر نظر رئیس آزمایشگاه مرکزی آن مؤسسه فعالیت نمایند. 

هدف از ایجاد آزمایشگاه مرکزی
- نهادینه کردن فرهنگ اشتراک گذاری منابع و توانمندی های علمی و آزمایشگاهی (سخت افزاری و نرم افزاری)
- امکان برنامه ریزی و مدیریت خدمات آزمایشگاهی
- متمرکز شدن تجهیزات آزمایشگاهی جهت ارائه خدمات بهینه پژوهشی و فناوری توسط کارشناسان آموزش دیده و متخصص
- زمینه سازی برای مدیریت نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی
- جلوگیری از خرید تجهیزات مشابه و فراهم آوردن امکان خرید دستگاه های ضروری
- ایجاد شبکه آزمایشگاهی در سطح مؤسسه با محوریت آزمایشگاه مرکزی
- تسهیل در بهره برداری بهینه از آزمایشگاه ها و کارگاه های موجود در مؤسسه
- تسهیل خدمات رسانی در شبکه آزمایشگاه های علمی ایران
- امکان مشارکت فعال در اجرای پروژه های تحقیقاتی استانی، ملی و بین المللی
- سهولت در برقراری نظام بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

جهت مشاهده آیین نامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ها اینجا کلیک کنید.

نحوه استفاده از آزمایشگاه:
مصوبه مورخه ۲۴/۹/۱۳۹۴ شورای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

دانشجویان دانشگاه های غیر دولتی (اعم از دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه غیر انتفاعی) و نیز دانشگاه پیام نور به منظور استفاده از خدمات آزمایشگاه مرکزی بایستی از حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه مجوز مربوطه را اخذ نمایند. همچنین قبولی دانشجویان مذکور در آزمون ایمنی آزمایشگاهی پس از شرکت در دوره های ایمنی آزمایشگاهی برنامه ریزی شده توسط مدیریت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه الزامی است. لازم به ذکر است که تعرفه خدمات آزمایشگاهی برای دانشجویان دانشگاه های ذکر شده بدون تخفیف و قبل از ارائه خدمات با واریز به حساب آزمایشگاه مرکزی اخذ خواهد شد. 
شماره حساب درآمدهای اختصاصی آزمایشگاه شاعا دانشگاه مراغه
بانک تجارت - شعبه مرکزی
۵۴۶۱۳۱۹۴۷

 
مصوبات مورخ 1394/09/09 شورای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه:

با توجه به عدم حضور کارشناس آزمایشگاه مرکزی در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل، زمان استفاده از خدمات آزمایشگاه از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ طی نیمه اول و دوم سال و از روز شنبه تا پنج شنبه می باشد.

با توجه به لزوم حضور کارشناس آزمایشگاه هنگام ارائه خدمات آزمایشگاهی، طی ساعات اداری دانشگاه (از روزهای شنبه تا چهارشنبه طی ساعات ۸ الی ۱۶) با هماهنگی کارشناس آزمایشگاه (جناب آقای الیاس سلطانی) و طی ساعات غیر اداری و نیز روزهای پنج شنبه، با هماهنگی کار دانشجویی آزمایشگاه مقدور خواهد بود.

از تمامی اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی و به طور کلی تمامی متقاضیان استفاده از خدمات آزمایشگاه مرکزی درخواست می گردد قبل از درخواست خدمات، به تعرفه های مصوب شورای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه توجه داشته باشند.
 
تعرفه اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه مراغه (با معرفی و تأیید استاد محترم راهنما) از محل هزینه پایان نامه یا رساله یا گرنت (اعتبار پژوهشی) استاد مربوطه قابل وصول بوده و برای تمامی دانشجویان و متقاضیان بیرون از دانشگاه، تعرفه ها قبل از ارائه خدمات آزمایشگاهی اخذ خواهد شد. متقاضیان خارج از دانشگاه لازم است پس از محاسبه هزینه خدمات آزمایشگاهی مورد درخواست با هماهنگی رئیس آزمایشگاه مرکزی، نسبت به واریز فیش بانکی اقدام نموده و پس از ارائه اصل فیش پرداختی به حساب آزمایشگاه مرکزی، از خدمات بهره مند گردند.

تعرفه خدمات آزمایشگاهی هر ساله پانزدهم شهریور ماه توسط رئیس آزمایشگاه مرکزی به شورای آزمایشگاه مرکزی پیشنهاد شده و پس از تصویب اعمال خواهند شد.

کارشناسان محترم شاغل به تحصیل دانشگاه مراغه نیز بایستی از حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه معرفی نامه داشته باشند.

برگزاری کارگاه های آموزشی با استفاده از تجهیزات و امکانات آزمایشگاه مرکزی پس از اخذ مجوز لازم از حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه و پس از هماهنگی با رئیس آزمایشگاه مرکزی و پرداخت تعرفه مصوب شورای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه امکان پذیر می باشد.

با توجه به ماهیت آزمایشگاه مرکزی، امکان برگزاری کلاس درس در آزمایشگاه به هیچ عنوان وجود ندارد.

بازدیدهای علمی از امکانات آزمایشگاه مرکزی پس از اخذ موافقت از حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه و رئیس آزمایشگاه مرکزی امکان پذیر می باشد.

در صورتی که متقاضی استفاده از خدمات آزمایشگاه مرکزی، به دلیل عدم رعایت قوانین و نیز عدم استفاده صحیح از تجهیزات، خسارتی متوجه امکانات آزمایشگاه نماید، بایستی خسارت وارده را جبران نماید.

فرم درخواست استفاده از خدمات و امکانات آزمایشگاه شاعا (آزمایشگاه مرکزی) ویژه دانشجویان دانشگاه مراغه

دریافت فایل تعرفه خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه در سال 1398

دریافت فرم درخواست استفاده از امکانات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در روزها و ساعات غیر کاری


دریافت فرم استفاده از خدمات و امکانات آزمایشگاهی بین گروه‌های آموزشی

دریافت فرم استفاده از دستگاه فلورومتر


دریافت فایل فرم تحویل نمونه دستگاه GC/MS و GC/FID

دریافت فرم تحویل نمونه دستگاه HPLC