تاریخ : شنبه 28 فروردين 1400
کد 93

مدیریت امور آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های علمی دانشگاه مراغه برگزار می‌کند:

آیین بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه و زادروز حکیم اسماعیل جرجانی

دوشنبه 30 فروردین 1400