تاریخ : دوشنبه 11 آذر 1398
کد 83

دهمین جلسه اعضا هیات مدیره انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران برگزار شد.

دهمین جلسه اعضا هیات مدیره انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
دهمین جلسه هیات مدیره انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز سه شنبه مورخ 98/09/05 ساعت 9:00 در سالن اجتماعات طبقه دهم برگزار شد.
در این جلسه برنامه یکساله کمیته‌ها انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران، تاسیس نمایندگی انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران در استان اردبیل (دانشگاه محقق اردبیلی) و تشکیل کمیته دانشجویان انجمن پس از بحث و بررسی توسط اعضا به تصویب رسید.