تاریخ : دوشنبه 31 تير 1398
کد 80

چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران برگزار شد.

چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز چهارشنبه مورخ 98/4/26 ساعت 9:30 در سالن اجتماعات طبقه دهم برگزار شد.
در این جلسه پیش‌نویس برنامه راهبردی همساله انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران پس از بحث و بررسی توسط اعضا به تصویب رسید. هم‌چنین بحث و تبادل نظر در خصوص ارائه نظرات انجمن درباره سه نامه ستاد شاعا (دستورالعمل HSE، شیوه‌نامه تخصیص گرنت خرید تجهیزات آزمایشگاهی و گروه‌بندی تجهیزات آزمایشگاهی در سطوح مختلف) انجام شد.