تاریخ : شنبه 11 خرداد 1398
کد 79

برگزاری جلسه شورای خرید آزمایشگاه های دانشگاه در سال 98

جلسه شورای خرید آزمایشگاه های دانشگاه در سال 98 روز چهارشنبه مورخ 98/03/08 از ساعت 10:30 در سالن اجتماعات اوحدی دانشگاه برگزار شد.
جلسه شورای خرید آزمایشگاه­ های دانشگاه در سال 98 روز چهارشنبه مورخ 98/03/08 از ساعت 10:30 در سالن اجتماعات اوحدی دانشگاه با حضور دکتر محمد مهدی زاده معاون آموزشی و پژوهشی، دکتر بابک علی­ نژاد معاون اداری و مالی، دکتر احمد آقایی مدیریت امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها، دکتر علی خدایی مدیر طرح و برنامه، روسای دانشکده ­ها، کارپردازها و عامل های مالی برگزار شد.
در این جلسه موضوعات مهمی از جمله:
1. تعیین سقف خرید اعتبارات تجهیزات و هزینه ای و تعمیرات آزمایشگاه­ های گروه ­های آموزشی­ در سال 1398
2. بررسی امکان خرید تجهیزات آزمایشگاهی از محل وام بانکی
3. بررسی راهکارهای بهبود فرآیند خریدهای آزمایشگاهی
مطرح شد.