تاریخ : دوشنبه 9 ارديبهشت 1398
کد 77

حضور مدیر امور آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه در نشست مدیران شبکه آزمایشگاهی کشور در مشهد مقدس

جناب آقای دکتر احمد آقایی مدیر امور آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه به دعوت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در نشست دو روزه مدیران شبکه آزمایشگاهی کشور در مشهد مقدس شرکت نمودند.

جناب آقای دکتر احمد آقایی مدیر امور آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه به دعوت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در نشست دو روزه مدیران شبکه آزمایشگاهی کشور در مشهد مقدس شرکت نمودند. در این نشست بازدید از آزمایشگاه های دانشگاه فردوسی مشهد پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی، برخی شرکت های دانش بنیان و نیز تعدادی آزمایشگاه خصوصی، مراکز تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد