تاریخ : سه شنبه 3 ارديبهشت 1398
کد 76

بزرگداشت روز آزمایشگاه در دانشگاه مراغه برگزار شد

به همت مدیریت امور آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه مراسم بزرگداشتی به مناسبت روز آزمایشگاه برگزار شد.

به همت مدیریت امور آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه مراسم بزرگداشتی به مناسبت روز آزمایشگاه برگزار شد. در این مراسم که با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه و برخی روسای دانشکده ها و مدیران دانشگاه برگزار شد با اهدای لوح تقدیر و شاخه گل تقدیر به عمل آمد.