تاریخ : دوشنبه 15 بهمن 1397
کد 72

اولین دوره عمومی آموزشی نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی برگزار شد.

اولین دوره عمومی آموزشی نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی ویژه کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه مراغه برگزار شد.
اولین دوره عمومی نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی به منظور ارتقاء دانش فنی کارشناسان آزمایشگاه­ ها و کارگاه ها دانشگاه روز دوشنبه مورخ 15/11/97 به مدت 2 ساعت به همت مدیریت امور آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه برگزار شد.
دکتر آقایی مدیر امور آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه مراغه در این خصوص اظهار داشتند: در این دوره آموزشی جناب آقای مهندس مهران طبیبی آذر مدیر عامل محترم شرکت آذر طب تبریز به عنوان مدرس حضور داشته و به ارائه نکات مهم در خصوص نگهداری تجهیزات عمومی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه پرداختند. تعداد15 نفر از کارشناسان آزمایشگاه های دانشگاه در این دوره حضور داشتند.
امید است دوره های توانمندی سازی دانش فنی و تخصصی ویژه کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه با برگزاری دوره های تخصصی دانشگاهی ادامه پیدا کند.
در پایان دکتر آقایی از تلاش های سرکار خانم رادان و خانم محمدی کارشناسان مدیریت امور آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه به عنوان مجریان اصلی برگزاری کارگاه تشکر و قدردانی نمود.