تاریخ : يکشنبه 20 آبان 1397
کد 65

بازبینی سیستم های آتش نشانی دانشگاه مراغه

بازبینی سیستم های اعلان حریق و جعبه های آتش نشانی دانشگاه مراغه انجام شد. 

در راستای اهداف شورای بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه مراغه، بازبینی سیستم ­های اعلان حریق و جعبه­ های آتش ­نشانی ساختمان­ های مختلف دانشگاه توسط دبیرخانه شورای HSE و با همکاری اداره آتش­ نشانی شهرستان مراغه  انجام شد. در این بازدید که روز چهارشنبه مورخ 97/8/16 از ساعت 9 صبح الی 12 انجام شد دکتر آقایی دبیر شورای HSE دانشگاه، جناب آقای مهندس پنداشته مدیر عامل سازمان آتش ­نشانی، دکتر ابوالقاسمی مدیر محترم حراست دانشگاه، آقای مهندس بهجت جمال مسئول دفتر فنی دانشگاه، آقای افخمی مسئول تأسیسات دانشگاه و  آقای کعبی از حوزه تأسیسات دانشگاه حضور داشتند. نقطه نظرات کارشناسی انجام شده طی صورت جلسه­ ای جهت اجرای موارد تأیید شده به امضا رسید.