تاریخ : يکشنبه 20 آبان 1397
کد 64

برگزاری نهمین دوره بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

شورای بهداشت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه مراغه برگزار می کند
                                                         
                                    
جهت مشاهده لیست اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های علوم پایه، کشاورزی و فنی و مهندسی در نهمین دوره بهداشت،ایمنی و محیط زیست (HSE) روی عنوان فایل مربوطه کلیک کنید.
لیست اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه
لیست اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی
لیست اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده و فنی و مهندسی