تاریخ : پنجشنبه 28 تير 1397
کد 60

برگزاری پنجمین کارگاه آشنایی با مبانی آتش نشانی و اطفاء حریق

پنجمین کارگاه آشنایی با مبانی آتش نشانی و اطفاء حریق ویژه اعضای کمیته های HSE دانشکده ها برگزار شد.

دبیرخانه شورای بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) دانشگاه مراغه در جهت ارتقاء سطح آگاهی اعضای کمیته­های HSE دانشکده­ها پنجمین کارگاه آشنایی با مبانی آتش­نشانی و اطفاء حریق را روز دوشنبه 25 تیر ماه 97 با همکاری مهندس طریقی­نیا مدرس سازمان آتش­نشانی مراغه برگزار کرد.