کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی به کار خود پایان داد

سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی که با شرکت ۲۲ شرکت فناور از سراسر کشور در دانشگاه محقق اردبیلی آغاز شده بود با معرفی و تجلیل از صاحبان مقاله و پوستر برتر به کار خود پایان داد.

به اطلاع علاقمندان و پژوهشگران عزیز می رساند تاریخ برگزاری کنفرانس با یک هفته تمدید شد.

به اطلاع علاقمندان و پژوهشگران عزیز می رساند تاریخ برگزاری کنفرانس با یک هفته تمدید، به 19 و 20 شهریورماه جاری منتقل شده است.

سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی برگزار می شود.

سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی با همکاری انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران، دانشگاه محقق اردبیلی و شبکه آزمایشگاههای علمی ایران برگزار می شود

نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های میکروسکوپ اینورت، استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ نوری

نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های میکروسکوپ اینورت، استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ نوری تحقیقاتی متصل به دوربین در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه

برگزاری مراسم روز ملی آزمایشگاه

برگزاری مراسم روز ملی آزمایشگاه

راه اندازی دستگاه اسپکتروفتومتر دو پرتوی مدل Spectrum Two کمپانی Analytic Jena در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

دستگاه اسپکتروفتومتر دو پرتوی مدل Spectrum Two کمپانی Analytic Jena در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

برگزاری اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی
برگزاری اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی

برگزاری اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی 13 و 14 اسفندماه 1399 به صورت مجازی در دانشگاه شیراز این کنفرانس برای اعضاء رسمی انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران با 70% تخفیف همراه خواهد بود
     خدمات