برگزاری مراسم روز ملی آزمایشگاه

برگزاری مراسم روز ملی آزمایشگاه

راه اندازی دستگاه اسپکتروفتومتر دو پرتوی مدل Spectrum Two کمپانی Analytic Jena در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

دستگاه اسپکتروفتومتر دو پرتوی مدل Spectrum Two کمپانی Analytic Jena در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

برگزاری اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی
برگزاری اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی

برگزاری اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی 13 و 14 اسفندماه 1399 به صورت مجازی در دانشگاه شیراز این کنفرانس برای اعضاء رسمی انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران با 70% تخفیف همراه خواهد بود

انجمن تحقیقات آزمایشگاه با همکاری دانشگاه گیلان برگزار می کند

کارگاه مبانی HPLC و آنالیز مایکوتوکسین‌ها (بخش اول-آفلاتوکسین‌ها)

برگزاری کارگاه‌های آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز در بهمن ماه

برگزاری کارگاه‌های آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز در بهمن ماه ( هزینه شرکت در کارگاه‌ها برای اعضا معرفی شده توسط انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران رایگان می‌باشد). .لازم به ذکر است ظرفیت برای شرکت در کارگاه ها محدود و همچنین هر عضو می تواند در یک کارگاه به صورت رایگان شرکت کند.

برگزاری کارگاه‌های آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز در دی ماه

برگزاری کارگاه‌های آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز در دی ماه ( هزینه شرکت در کارگاه‌ها برای اعضا معرفی شده توسط انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران رایگان می‌باشد).لازم به ذکر است ظرفیت برای شرکت در کارگاه ها محدود و همچنین هر عضو می تواند در یک کارگاه به صورت رایگان شرکت کند.

اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی 13 و 14 اسفندماه 1399

برگزاری اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی 13 و 14 اسفندماه 1399 به صورت مجازی در دانشگاه شیراز

بازدید دکتر رحیمی معاون محترم پژوهش و فناوری از مجموعه آزمایشگاه مرکزی، واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و کارگاه‌­های تولید اتانول و محلول‌های ضدعفونی کننده دست و سطوح

دکتر رحیمی معاون محترم پژوهش و فناوری روز پنجشنبه مورخ 99/9/20 از مجموعه آزمایشگاه مرکزی، واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و کارگاه‌­های تولید اتانول و محلول‌های ضدعفونی کننده دست و سطوح بازدید کردند.
     خدمات