اولین دوره عمومی آموزشی نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی برگزار شد.

اولین دوره عمومی آموزشی نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی ویژه کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه مراغه برگزار شد.

پنجمین دوره کارگاه آموزشی آشنایی با کپسول های آتش نشانی و اطفاء حریق (تئوری و عملی) ویژه پرسنل مدیریت حراست دانشگاه مراغه برگزار شد

پنجمین دوره تئوری و عملی کار با کپسول های آتش نشانی و اطفاء حریق ویژه پرسنل محترم مدیریت حراست دانشگاه به همت واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه و با همکاری اداره آتش نشانی مراغه برگزار شد.

پنجمین دوره کارگاه آموزشی آشنایی با کپسول های آتش نشانی و اطفاء حریق (تئوری و عملی)دانشگاه مراغه برگزار خواهد شد.

پنجمین دوره کارگاه آموزشی آشنایی با کپسول های آتش نشانی و اطفاء حریق (تئوری و عملی) ویژه پرسنل مدیریت حراست دانشگاه مراغه برگزار خواهد شد.

اولین دوره آموزشی نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی برگزار خواهد شد.

اولین دوره آموزشی نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی ویژه کارشناسان آزمایشگاه و کارگاه های دانشگاه مراغه برگزار خواهد شد.

دهمین کارگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) برگزار خواهد شد.

دهمین کارگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) آزمایشگاه ها و کارگاه ها ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار خواهد شد.

برگزاری نهمین کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه مراغه

نهمین کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) روز چهارشنبه مورخ 23/8/97 از ساعت ۸ الی ۱۶ در محل آمفی تئاتر دانشگاه برگزار خواهد شد.

بازبینی سیستم های آتش نشانی دانشگاه مراغه

بازبینی سیستم های اعلان حریق و جعبه های آتش نشانی دانشگاه مراغه انجام شد.

برگزاری نهمین دوره بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

شورای بهداشت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه مراغه برگزار می کند

بازدید معاونت پژوهشی مرکز دیم کشور از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه

بازدیدی توسط معاونت پژوهشی مرکز دیم کشور از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه صورت گرفت.

تأسیس انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران
انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران تأسیس شد

دکتر احمد آقائی رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه و عضو هیأت مؤسس انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران از تأسیس این انجمن خبر داد و گفت: با تلاش بی وقفه اعضای هیأت مؤسس، مجوز تأسیس انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران با موافقت کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت مذکور صادر گردید.