فرم‌ها و دستورالعمل‌ها

آیین‌نامه  آزمایشگاه مرکزی دانشگاه‌ها ، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش عالی

شیوه نامه پشتیبانی مالی از تامین، به روز آوری و خرید خدمات تجهیزات آزمایشگاهی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


فایل دستورالعمل نحوه حضور و استفاده از آزمایشگاه‌هاي دانشگاه مراغه براي دانشجویان متقاضی خارج از دانشگاه 

 فایل تعرفه خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه در سال 1401

مقررات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در خصوص نحوه ارائه خدمات دستگاه GC/MS

معرفی تجهیزات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه


..................................................................................................................................................................................................................

 فرم استفاده از خدمات و امکانات آزمایشگاهی بین گروه‌های آموزشی

 فرم درخواست استفاده از امکانات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در روزها و ساعات غیر کاری

..................................................................................................................................................................................................................

فرم درخواست آنالیز نمونه‌ها با دستگاه GC/MS آزمایشگاه مرکزی - ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراغه

فرم درخواست آنالیز نمونه‌ها با دستگاه GC/MS آزمایشگاه مرکزی- ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی سایر دانشگاه‌های دولتی که استاد راهنما / مشاور پایاننامه‌شان از اساتید دانشگاه مراغه است.

فرم درخواست آنالیز نمونه‌ها با دستگاه GC/MS آزمایشگاه مرکزی- ویژه متقاضیان خارج از دانشگاه مراغه


فرم درخواست آنالیز نمونه‌ها با دستگاه FT-IR آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه- ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراغه

فرم درخواست آنالیز نمونه­‌ها با دستگاه‌­های PAM-2500 / MINI-PAM-II آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراغه)

فرم درخواست آنالیز نمونه‌­ها با دستگاه­های PAM-2500 / MINI-PAM-II آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه (ویژه متقاضیان خارج از دانشگاه مراغه)